Organizační zajištění školního roku 2018/2019

Termíny prázdnin, ředitelských dnů, akcí a projektů najdete ce ŠkoleOnLine a v Kalendáriu. Organizační zajištění školního roku najdete na této stránce a na stránkách MŠMT ČR - ŠKOLNÍ ROK 2018/2019Soubor pedagogicko organizačních informací pro školní rok 2018/2019 a Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2018/2019. Organizaci dalšího školního roku 2019/2020 najdete ZDE.

- Pravidelné porady vedení školy vždy v pondělí od 8:15 do 9:40 hodin.
- Pravidelné porady, semináře, jednání metodických sdružení ... pedagogů školy vždy ve čtřvrtek od 14:15 do 16:30 hodin.
- Konzultační hodiny jednotlivých pedagogů a kontakty na všechny zaměstnance jsou uvedeny ve žluté sekci webu - Kontakty a ve ŠkoleOnLine. Konzultační hodiny si vypisuje každý učitel individuálně v čase, kdy žáci které učí, nemají pravidelné vyučování nebo oběd.

Zápis do prvních tříd

Registrace k zápisu pouze zájemců s trvalým bydlištěm v Kunraticích bude probíhat od čtvrtka 7. ledna 2019 do 8. února 2019 v kanceláři školy.
Zápis do prvních tříd se uskuteční v pondělí 29. a v úterý 30. dubna 2019. 
Dny otevřených dveří jsou stanoveny na 16. ledna 2019 a ve dnech zápisu do prvních tříd, tedy 29. a 30. dubna 2019. 

Pedagogické rady - Pedagogické dny...

...  se konají v termínech 27. až 29. srpna 2018, 26. října 2018, 21. ledna 2019, 18. dubna 2019, 14. června 2019 a 28. června 2019.

Třídní schůzky...

... 6. září 2018, 8. ledna 2019, 6. června 2019 - začátky: 17:30 hodin – I. stupeň a 18:15 hodin – II. stupeň. Obvykle se v termínu třídních schůzek schází O.s. PATRON. V období třídních schůzek a informativních odpolední někteří učitelé svolávají Setkání v triádách (žák-rodiče-učitelé) - setkání žáka, jeho rodičů a učitelů podporuje školní úspěšnost.

Informativní odpoledne...

... 22. listopadu 2018, 25. dubna 2019 od 16:30 hodin. Každý pedagog má vypsány své konzultační hodiny. Další konzultační hodiny si určují jednotliví učitelé pro rodiče individuálně, a naopak i rodič si je kdykoli může vyžádat – objednat se na konzultační hodinu. 

Konzultační hodiny si určují jednotliví učitelé pro rodiče individuálně, a naopak i rodič si je kdykoli může vyžádat – objednat se na konzultační hodinu.  Vypisuje je každý učitel individuálně v čase, kdy žáci, které učí, nemají pravidelné vyučování nebo oběd. Jejich přehled najdete v osobním blogu každého pedagoga na www.zskunratice.cz nebo na Škole On Line. 

Ředitelské dny...

... z důvodu plánovaného vzdělávání pedagogického sboru, celostátního setkání pedagogů a ve vazbě na vedlejší a hlavní prázdniny a státní svátky jsou ŘD plánovány na: 26. října 2018, 21. ledna 2019, 14. červen 2019 a 28. červen 2019.

Tradiční školní akce

Přehled právě připravovaných pobytových akcí ve školním roce 2018/2019 naleznete ZDE

• První školní den – „deváťáci“ vítají „prvňáčky“: 3. září 2018 
• Adaptační výjezdy – 6. ročník: 10. – 14. září 2018; 1. ročník: 1. – 5. říjen 2018 
• Mikulášský den - 5. prosince 2018 
• Vánoční trhy – 13. prosince 2018 
• Vánoční zpívání: předvánoční týden
• Dny třídy: 3. – 5. září 2018, 21. prosince 2018 -  třídní oslavy Vánoc, 31. ledna 2019 a 26. a 27. června 2019
• Registrace zájemců s trvalým bydlištěm v Kunraticích bude probíhat od 7. ledna 2019 do 8. února 2019 v kanceláři školy
• Zápis do prvních tříd se uskuteční v pondělí 29. a v úterý 30. dubna 2019.
• Lyžařské kurzy a tábory v Čechách i zahraničí - tábor a rodinná rekreace: LVZ pro žáky sedmých tříd (27. – 31. ledna 2019); letos dva LVZ pro žáky pátých tříd (13. - 18. ledna 2019 a 3. - 8. března 2019); o jarních prázdninách pořádáme 2 výjezdy. Jeden bude v Čechách, druhý v zahraničí (mezi 9.. – 17. únorem 2019); výběrový zimní ozdravný a lyžařský pobyt pro žáky prvních až třetích tříd (17. - 22. března 2019); Freestyle camp pro žáky osmých a devátých tříd (25. - 29. března 2019)
• TEREZČIN MEMORIÁL – florbalový maraton – 23. ledna 2019
• Masopust školní družiny: konec zimy
• „Šroťák deváťáků“, zkoušky a pohovory nanečisto – březen 2019
• Společenský večer pro všechny dospěláky, kteří mají rádi ZŠ Kunratice a prima zábavu: 8. března 2019
• Věnečky tanečních kurzů v jejich průběhu na závěr kurzů – jaro 2019
• Literární kavárna „Čteme si navzájem“ - autorské čtení žákovských prací podzim 2018
• Kunratická jahůdka, Kunratická jahoda a Jahodový koktejl – poetické setkání se uskuteční jaro 2019
• Celoškolní projekt Den Země: poslední dubnový týden.
• Otvírání studánek: 27. dubna 2019
• Ples „deváťáků“ – 13. červen 2019 po ukončení tanečních kurzů
• Poznávací a jazykový zájezd do Velké Británie – jaro 2019
• Oborové dny žáků II. stupně: vyhlášení OD - ... září 2018, zapisování do OD - ... září 2018, 1. konzultace a setkání skupin OD ... října 2018, I. zážitkový OD – ... říjen 2018, 2. konzultace /závazné zadání témat oborových prací/ - ... listopadu 2018, II. zážitkový OD - ... prosinec 2018, 3. konzultace - ... února 2019, 4. konzultace - ... března 2019, III. zážitkový OD - ... duben 2019, sestavování oborových prací – ... – ... května 2019, odevzdání OB: ... května 2019, prezentace oborových prací ... května 2019.
• Projektové dny pro žáky I. stupně: ... říjen 2018, .. prosinec 2018, ... duben 2019 a v termínu Dne Země (.. a ... dubna 2019)
• Den dětí spojený s charitativním během RUN and HELP | Běhání, které pomáhá: 31. květen 2019
• Obhajoby projektových bakalářských prací žáků pátých tříd: ... června 2019
• Obhajoby oborových magisterských prací žáků devátých tříd: ... června 2019
• Ozdravný pobyt žáků I. stupně a Týden sportu, turistiky a objevů pro žáky II. stupně od 15. do 23. června 2018
• Pasování na čtenáře – projekt osmáků pro prvňáčky – ... června 2019
• Zahradní slavnost se závěrečným ohňostrojem: úterý 25. června 2019
• Den školy - ocenění nejlepších žáků: 24. června 2018
• Poslední zvonění „deváťáků“: 26. června 2019
• Rozloučení s absolventy školy a slavnostní společný oběd se zaměstnanci školy: 27. června 2018
• Vodácko-turistický tábor – ŘEKY a HORY 2019
• Příměstské tábory a soustřední: - 4PLAYERCAMP (florbal) – ... - ...7.2019 - Kunratické „táborničení“ a basketballový camp: prázdniny – červenec 2019 - Florbalový camp START98 – I. turnus: červenec 2019  a ll. turnus: srpen 2019
• Projekt pro I. stupeň Zdravé zuby
• Projekt dopravní výchovy spojený s výcvikem na dopravním hřišti a cyklistickými závody
• Projekty ekologické výchovy koordinované školním žákovským Ekoparlamentem - celoročně
• Minimální preventivní program ve spolupráci s o.s. Institut Filia - celoročně
• Hrajeme si na školu a Učíme se ve škole – adaptační programy pro předškolákyod února 2019

Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v neděli 31. ledna 2019.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019 (v ZŠ Kunratice ve čtvrtek 27. června 2019).
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 11. do 17. 2. 2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019 a pátek 19. dubna 2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Podrobné informace o školních prázdninách naleznete na stránkách MŠMT ČT – www.msmt.cz, v KALENDÁRIU na stránkách ZŠ Kunratice www.zskunratice.cz v sekci ŠKOLA, v žákovských diářích a školních knížkách.

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích ve školním roce 2018/2019 naleztnete na stránkách MŠMT 

Přijímací zkoušky na střední školy upravuje školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. a § 60 odst. 16 a 17 školského zákona. K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, který si žák vyzvedne u paní zástupkyně Jitky Kopáčové. Více informací získáte u výchovné poradkyně školy Mgr. Evy Hilčerové a na webu školy a MŠMT (vzory tiskopisů na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani).

Pro přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 platí zejména: 
- přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení;
- přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;
- uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 30. listopadu 2018 a až na dva obory vzdělání k 1. březnu 2019; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.

Talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění

2. 1.–15. 1. 2019

Talentové zkoušky do oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou

2. 1.–15. 2. 2019

Talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělávání konzervatoří

15. 1.–31. 1. 2019

Přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení

12. 4.–26. 4. 2019

Školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení

22. 4.–30. 4. 2019

Organizaci dalšího školního roku 2019/2020 najdete ZDE.

K prostudování a stažení připojujeme: Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2018/2019 -

Přiložené soubory:

Příspěvek

Publikován: 29.10.2013

Naposled upraven: 17.2.2019

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí