VOZ 7. třídy

První dojem

Prezentace

Sociální sítě

Trolling, kyberšikana


LASKAVEC

Tvoříme stránku do encyklopedie na téma LASKAVEC.

Světová náboženství

Přikládám texty, se kterými jsme pracovali 16.10.


Konflikt

Vkládám prezentaci k učení, téma: Konflikt a reakce na ní

Lidská práva v dokumentech


Dobrovolný projekt ke zlepšení známky z Vozu

Vkládám zadání k dobrovolnému projektu, kterým si můžete vylepšit známku v předmětu Výchova k občanství a zdraví....

Demokracie x diktatura

materiály k tématu státDeníček k románskému slohu a gotice

Vkládám pracovní list na hodinu v týdnu 18. - 22. 2

Alfabox

Vkládám alfabox pro práci v hodině v týdnu 18. - 22.2., alfabox pro práci na celý měsíc únor.


Umělecké slohy

Vkládám knihu o uměleckých slozích

Media

text k hodině


Komunikace

vkládám text k hodině v týdnu od 8.10. - 12.10

Kalendář akcí